بهداد لاهوتی

بهداد لاهوتی

متولد ١٣۵۵ تهران

-عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ایران دوره ششم ( ١٣٨٨-١٣٩٠) و هشتم ( ١٣٩٣-١٣٩۵)

-عضو هیات انتخاب و داوری یازدهمین نمایشگاه مجسمه های کوچک گالری شیرین ١٣٩٨

-عضو شورای سیاست گذاری و دبیر اجرایی بینال هفتم مجسمه سازی تهران ١٣٩۶

-عضو شورای سیاست گذاری و هنری دومین سالانه هنرهای شهری تهران ( بهارستان ) ١٣٩۶

-عضو شورای سیاست گذاری و دبیر دومین رویداد درختستان ٩۶ - ١٣٩۵

-عضو شورای فنی و ارزیابی آثار حجمی ١٣٩۵

-عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب آثار سمپوزیوم هشتم تهران ١٣٩۵

-عضو شورای سیاست گذاری و دبیر اولین دوره رویداد درختستان ٩۵ - ١٣٩۴

-عضو شورای انتخاب آثار هفتمین سمپوزیوم  بین المللی مجسمه سازی تهران ١٣٩۴

-دبیر سمپوزیوم  پدیده مشهد ١٣٩٣

-عضو کارگروه نظارت فنی و تخصصی آثار حجمی ١٣٩٣

-عضو شورای دبیران بینال ششم مجسمه سازی تهران ١٣٩١

-معاون اجرایی چهارمین سمپوزیوم  بین المللی مجسمه سازی ایران ١٣٩١

-دبیر اکسپوی مجسمه ١٣٩٠

-دبیر نمایشگاه کارگاهی مجسمه ( سمپوزیوم  یونولیت ) حیاط گالری فروهر ١٣٨٩

نمایش های انفرادی

گالری سرو - تهران ١٣٨١

گالری قانون - تهران ١٣٨٣

چاهنچاه گالری آران - تهران ١٣٨٨

بامیه گالری آران - تهران ١٣٨٩

چنگک گالری آرن - تهران ١٣٩٢

دستگاه گالری هدایت - تهران ١٣٩٧

چهره دیگر

گالری نیکلاس فلامل - پاریس ١٣٩٨

نمایشگاههای گروهی :

- فرا واقع نمایی در هنر معاصر ایران گالری شیرین ١٣٩٨

- رویکردها و گرایشها در هنر معاصر گالری ملت - تهران ١٣٩٧

- پرویز تناولی ٤٠ سال ٤٠ هنرآموخته گالری آرت اسپیس- باغ کتاب - تهران ١٣٩٧

- مردامرد - بنیاد لاجوردی- تهران ١٣٩۵

- باغهای ایرانی گالری آران ١٣٩۵

- چهارسوی خیال خانه هنرمندان ١٣٩۴

- هفتمین جشنواره بین المللی فجر ١٣٩٣

- فلورسنت گالری آرت لانژ ١٣٩٣

- سومین دوسالانه مجسمه های شهری ١٣٩١

- فیگوراتیو گالری شیرین ١٣٩١

- مجسمه های کوچک گالری فروهر ١٣٩١

- جنگل گالری شیرین ١٣٩٠

- ابر قهرمان گالری آران تهران ١٣٩٠

- کارهای نکرده گالری محسن. ١٣٩٠

- سلف پورتره موزه امام علی. ١٣٩٠

- دومین دوسالانه مجسمه های شهری ١٣٨٩

- خصوصی گالری طراحان آزاد ١٣٨٩

- نگاهی به سه نسل مجسمه سازی ایران گالری فروهر ١٣٨٩

- نمایشگاه بنیاد فرجام ، دبی ١٣٨٩

- تخیل ثانویه گالری فروهر ١٣٨٩

- چهارسوی خیال ١٣٨٩

- ایران سیاه یا سفید گالری ورسو ، تورین ایتالیا ١٣٨٨

- ایران از درون وبیرون موزه چلسی نیویورک ١٣٨٨

- انجمن نقاشان و مجسمه سازان خانه لرزاده ١٣٨٨

- بذرهای بایوباب گالری آران تهران ١٣٨٨

- گروه معکوس گالری ١٠ تهران ١٣٨٨

- مجسمه های کوچک خانه هنرمندان دوره چهارم ١٣٨٨

- نمایش هنر محیطی توچال ١٣٨٧

- نمایش مجسمه مرکز هنرهای تجسمی گیلان ١٣٨٧

- گروه معکوس گالری اثر ١٣٨۶

- بینال مجسمه سازی تهران موزه هنرهای معاصر ١٣٨۶

- مجسمه های کوچک دوره سوم گالری ممیز ١٣٨۶

- بینال ازمیر ترکیه ١٣٨۶

- فستیوال بین المللی هنر مصطفی پاشا ترکیه ١٣٨۶

- مجسمه های کوچک خانه دوره دوم گالری ممیز ١٣٨۵

- زیر ٣۵ سال گالری ممیز ١٣٨۵

- چیدمان گالری تهران ١٣٨۵

- مجسمه های کوچک گالری ممیز ١٣٨۴

- مردودین بینال چهارم انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران جردن ١٣٨۴

حراج تهران ١٣٩٨

حراج تهران ١٣٩٢

آرت دبی ١٣٨٧

آرت دبی ١٣٩٠

-دریافت لوح تشویق بینال پنجم ١٣٨۶

-دریافت لوح تقدیر از انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران ١٣٩۶